logo
16Warszawska Drużyna Wędrowniczek
Imienia Majki Krassowskiej
Drużyna
Patrole
Rozkazy
Patronka
Linki
Adresy
Poczta
Download

menu
strona główna
Aktualności
historia
Kronika
Relacje
Śpiewnik
Vademecum

Aktualności
data
opis wydarzenia
 1 I 2003

 2 I 2003
 3 I 2003
 4 I 2003
 5 I 2003
 6 I 2003
 7 I 2003
 8 I 2003
 9 I 2003
10 I 2003
11 I 2003
12 I 2003
13 I 2003
14 I 2003
15 I 2003
16 I 2003
17 I 2003
18 I 2003
19 I 2003
20 I 2003
21 I 2003
22 I 2003
23 I 2003
24 I 2003
25 I 2003
26 I 2003 zimowisko w Łagowie Lubelskim {wyjazd spod Hali Kopińskiej }
27 I 2003 zimowisko w Łagowie Lubelskim 
28 I 2003 zimowisko w Łagowie Lubelskim {wycieczka autokarowao - piesza do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego }
29 I 2003 zimowisko w Łagowie Lubelskim
30 I 2003 zimowisko w Łagowie Lubelskim { wyprawa do Berlina }
31 I 2003
zimowisko w Łagowie Lubelskim [ ostatni dzień zimowiska }