logo
16Warszawska Drużyna Wędrowniczek
Imienia Majki Krassowskiej
Drużyna
Patrole
Rozkazy
Patronka
Linki
Adresy
Poczta
Download

menu
strona główna
Aktualności
historia
Kronika
Relacje
Śpiewnik
Vademecum

Aktualności
data
opis wydarzenia
 1 V 2003

 2 V 2003
 3 VI2003 trzecio majiowy rowerowy rajd do Leszna
 4 V 2003
 5 V 2003 festiwal wędrowniczy "AGRAFKA"
 6 V 2003 urodziny Lesława 16 - te
 7 V 2003
 8 V 2003
 9 V 2003
10 V 2003
11 V 2003 wycieczka rowerowa do parku "maczydło"
gra na kanwie filmu "matrix
12 V 2003
13 V 2003
14 V 2003
15 V 2003
16 V 2003 zlot świętej Kingi
17 V 2003 zlot świętej Kingi
18 V 2003 zlot świętej Kingi
19 V 2003
20 V 2003
21 V 2003
22 V 2003
23 V 2003
24 V 2003
25 V 2003
26 V 2003
27 V 2003
28 V 2003
29 V 2003
30 V 2003
31 V 2003