logo
16Warszawska Drużyna Wędrowniczek
Imienia Majki Krassowskiej
Drużyna
Patrole
Rozkazy
Patronka
Linki
Adresy
Poczta
Download

menu
strona główna
Aktualności
historia
Kronika
Relacje
Śpiewnik
Vademecum

Aktualności
data
opis wydarzenia
 1 XII 2002

 2 XII 2002
 3 XII 2002
 4 XII 2002
 5 XII 2002 pierwsza zbiórka zalązka dzrużyny
 6 XII 2002
 7 XII 2002
 8 XII 2002
 9 XII 2002
10 XII 2002
11 XII 2002
12 XII 2002
13 XII 2002 jedenasta rocznica stanu wojennego
14 XII 2002
15 XII 2002
16 XII 2002 umowna data zaczęcia pierwszego myślenia o drużynie
17 XII 2002
18 XII 2002
19 XII 2002 spotkanie u "Zbyty"
20 XII 2002
21 XII 2002 wigiia 16WDHy
22 XII 2002
23 XII 2002
24 XII 2002
25 XII 2002
26 XII 2002
27 XII 2002
28 XII 2002
29 XII 2002
30 XIi 2002
31 XII 2002