logo
16Warszawska Drużyna Wędrowniczek
Imienia Majki Krassowskiej
Drużyna
Patrole
Rozkazy
Patronka
Linki
Adresy
Poczta
Download

menu
strona główna
Aktualności
historia
Kronika
Relacje
Śpiewnik
Vademecum

Rozkazy

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

16 próbna Warszawska Drużyna Wędrowniczek

„Suahili”

22 lutego 2003r

Dzień Myśli Braterskiej


Rozkaz L1/2003W dniu dzisiejszym została powołana do życia nasza drużyna, od dzisiaj zaczyna się nasza próba. Aby dowieść swej dzielności i stać się pełnoprawną drużyną musimy m. In.: odpowiedzialnie pełnić służbę, której się – jako drużyna – podjęłyśmy, zasłużyć na miano patronki: Majki Krassowskiej, przygotować się do obozu, czyli: zdobyć mundury (spełnić wymagania, oraz wziąć udział w akcji zarobkowej drużyny) i otworzyć próbna stopnie, ponadto wyhaftować proporzec, dbać o regularne prowadzenie kroniki itp.


  1. Przyjmuję do drużyny i uznaję zdobyte w innych drużynach prawo do noszenia mundurów druhnom: Oldze Kuczyńskiej, Małgorzacie Weiss i Karolinie Weiss, oraz na wniosek rady 16-ki przyznaję prawo do noszenia munduru druhnie Justynie Skowron

  2. Przyznaję sprawności honorowe*:

  • Nadprzewodnika bezoporowego dh-nie Oldze Kuczyńskiej (za utrzymywanie przepływu informacji między naszą drużyną, a 16WDH-y „Grunwald” na bardzo wysokim poziomie)

  • Webmastera wspaniałego dh-nie Karolinie Weiss za zapał w tworzeniu strony www naszej drużyny

  • Harcerki zapalonej dh-nie Justynie Skowron za całokształt działań


*Sprawności „honoris causa” nie haftuje się na mundurzePodpisano

pwd Aleksandra Fink-Finowicka wędr.