logo
16Warszawska Drużyna Wędrowniczek
Imienia Majki Krassowskiej
Drużyna
Patrole
Rozkazy
Patronka
Linki
Adresy
Poczta
Download

menu
strona główna
Aktualności
historia
Kronika
Relacje
Śpiewnik
Vademecum

Rozkazy

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

16 próbna Warszawska Drużyna Wędrowniczek

„Suahili”


26 marca 2003r

60-ta rocznica akcji „Meksyk II”
Rozkaz L2/2003  1. W uznaniu dzielnego udziału w grze na rajdzie Meksyk, oraz na wniosek drużyny przyznaję prawo do noszenia munduru druhnom: Małgorzacie Macioch, Aleksandrze Kalenik, oraz Natalii Lejczak.


  1. Gratuluję przebycia gry także druhnom: Justynie Skowron i Oldze Kuczyńskiej


  1. Najmocniej przepraszam wszystkich, których nie zawiadamiałam o grze. Niestety patrol na grze miał liczyć maksymalnie 8 osób


  1. Osoby wymienione imiennie w tym rozkazie po plakietki wystąp


  1. Wszystkim uczestniczkom rajdu otwieram próbę na sprawność “Meksyk 2003”

Podpisano

pwd Aleksandra Fink-Finowicka wędr.