logo
16Warszawska Drużyna Wędrowniczek
Imienia Majki Krassowskiej
Drużyna
Patrole
Rozkazy
Patronka
Linki
Adresy
Poczta
Download

menu
strona główna
Aktualności
historia
Kronika
Relacje
Śpiewnik
Vademecum

Rozkazy

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

16 próbna Warszawska Drużyna Wędrowniczek

„Suahili”


Lipinki

Rozkaz L6/200321 lipca 2003r

Rozkaz L6/2003


Serdecznie witam na biwaku przygotowującym do obozu druhny: Karolinę Weiss, Olgę Kuczyńską, Małgorzatę Macioch, Justynę Skowron, i NatalięLejczak.

Druhnom: Karolinie Weiss, Małgorzacie Weiss i Oldze Kuczyńskiej gratuluję wykonania zadań i zdobycia krajki. Dziewczyny! Zdobyłyśmy krajkę dla drużyny żeńskiej!

Pożegnajmy Gosię Weiss, która niestety nie zostaje z nami na biwaku.

  1. Przydział funkcji na biwaku: funkcja oboźnej będzie funkcją rotacyjną, przydzielaną codziennie – honorowo, za osiągnięcia.

  2. Udzielam nagany dh-nie Oldze Kuczyńskiej za samowolne oddalenie się od miejsca biwaku po ciszy nocnej.


Podpisano

pwd Aleksandra Fink-Finowicka wędr.