logo
16Warszawska Drużyna Wędrowniczek
Imienia Majki Krassowskiej
Drużyna
Patrole
Rozkazy
Patronka
Linki
Adresy
Poczta
Download

menu
strona główna
Aktualności
historia
Kronika
Relacje
Śpiewnik
Vademecum

Rozkazy

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

16 próbna Warszawska Drużyna Wędrowniczek

„Suahili”


Lipinki

22 lipca 2003r

Rozkaz L7/2003


Witam wszystkich w tym pięknym dniu

  1. funkcje: o pełnienie funkcji oboźnej proszę dziś Karolinę Weiss.

  2. Sprawności otwarcie prób: otwieram próbęna sprawność wartowniczki druhnom: Małgorzacie Macioch, Justynie Skowron, Natalii Lejczak i Karolinie Weiss.

  3. Sprawności weryfikacje: uznaję druhnie Karolinie Weiss sprawność alchemiczki zdobytą w drużynie 281-6 w Stowarzyszeniu harcerskim.

  4. Wyróżnienia i nagany: udzielam wyróżnienia druhnom: Natalii Lejczak, Małgorzacie Macioch i Karolinie Weiss za dbanie o porządek w namiocie, upominam Justynę Skowron, za powolność w robieniu porządków. Justynko! Możesz mieć taki ładny porządek przez cały czas, a nie tylko tuż przed apelem.
Podpisano

pwd Aleksandra Fink-Finowicka wędr.